Friday, 30 December 2016

KABINET “MUNTIJ” (PRODUKTIF)


KABINET “MUNTIJ (PRODUKTIF)
(معية النجباء المتعاونين على النجاح)
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA ARAB
PERIODE 2015-2016

Ketua Umum              : Dadan Nugraha
Sekretaris Umum       : Mohamad Yasin
Bendahara Umum     : Sumayyah Khairun Nisa

Bidang – bidang          :
1.      Pengembangan Intelektual
Ketua Bidang         : Euis Zakiyyah
Sekretaris Bidang  : M. Miftah Fadik Kholilulloh
Staf Ahli                 : Siti Solihat
                             Eneng Nurhasanah
                             Ai Fitria Ulfah
   Wirdah Hayati
   Muslim
   Ujang Hudaya

2.      Penegakan Kode Etik dan Akhlak Karimah
Ketua Bidang         : Ani Andriyani
Sekretaris Bidang  : Moch. Fauji Herdiyansyah
Staf Ahli                 :Ade Mia Uswatun Hasanah
                                 Adi Supardi
                                 Yulia Nurhasanah
                                 Eni Hilyani
                                 Ella

3.      Pengembangan Aparatur Organisasi
Ketua Bidang         : Imam Hidayat
Sekretaris Bidang  : M. Rizal Zaenulloh
Staf Ahli                 : M. Nuris Fauzi
                                 N. Zakiyyatul Fitriyyah
                                 Siti Warkoh
                                 Nurhidayat
                                 Wildan

4.      Pengembangan Olahraga
Ketua Bidang         : Andi Saefulloh Anwar
Sekretaris Bidang  : Angga Fathurrohman
Staf Ahli                 : Farhan Fikri Ramdhani
                                  Mira
                                  Syamsul Maárif
                                  Astri Anisa
                                  M Ali
                                  Yusri

5.      Pengembangan Seni
Ketua Bidang         : M. Syauqi Tathowi
Sekretaris Bidang  : Lutfi Hendarulloh
Staf Ahli                 : Waris Hendarsah
                                  Ashida Eka Pratiwi
                                  Gina Nurfatimah
                                  Jamilah

6.      Pengembangan Pers
Ketua Bidang         : Nur M. Zaiimul Áam
Sekretaris Bidang  : Fikri Zaenal Ali
Staf Ahli                 : Fachri Firdaus
                                  Lisnawati
                                 Gina Anggraeni
                                  Robby Anwar
                                  Kemas
                                  Zulfa

7.      Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ketua Bidang         : Moh. Solehudin
Sekretaris Bidang  : Hilma Nuraeti Hudin
Staf Ahli                 : Andhika Sakti
                                 Ilma Mukarromah
                                 Elis Marlina
                               
8.      Pengembangan Kewirausahaan
Ketua Bidang         : Eneng Siti Masitoh
Sekretaris Bidang  : Fadillah Rohman
Staf Ahli                 : Aie Hilda Muhibbah
   Nining Maidatul Hasanah
                                  Irfan Alhakim
   Syamsul
   A Mufti